Miras Nedir

Miras Nedir

Miras, bir kişinin ölümü halinde malvarlığının mirasçıları arasında paylaşılması işlemidir. Türk hukukunda mirasın bölünmesi, Medeni Kanunumuzun belirlediği kurallara göre gerçekleşir. Bu kurallar, mirasçıların haklarını ve mirasın nasıl bölüneceğini belirler.

Miras Hukukunda Temel Kavramlar

 1. Miras: Bir kişinin ölümü üzerine, o kişinin malvarlığının yasal varisler arasında paylaşılması işlemidir.
 2. Mirasçılar: Ölen kişinin mirasını alacak olan kişilerdir. Türk Medeni Kanunu'na göre mirasçılar, kanunen belirlenmiş derecelere göre sıralanır.
 3. Miras Payı: Mirasçılardan her birinin miras olarak alacağı paydır. Miras payı, miras bırakanın malvarlığındaki değerler ve mirasçı sayısına göre belirlenir.
 4. Vasiyetname: Kişinin ölümünden sonra mirasını nasıl dağıtılmasını istediğini yazılı olarak belirttiği belgedir. Vasiyetname, yasal mirasçıların haklarına zarar vermemek kaydıyla geçerlidir.
 5. Kanuni Mirasçılar: Yasal olarak belirlenmiş mirasçıları ifade eder. Eş, çocuklar, torunlar ve diğer kanuni mirasçılar, miras bırakanın ölümü halinde miras hakkına sahip olan kişilerdir.
 6. Feragat: Mirasçının mirastan vazgeçme hakkını kullanmasıdır. Mirasçı, mirası kabul etmeme hakkına sahiptir ve bu durumda mirasçılıktan feragat etmiş olur.
 7. Mirasın Kabulü: Mirasçının mirası kabul etme hakkını kullanmasıdır. Mirasçı, mirası kabul etmek suretiyle miras bırakanın malvarlığına hak sahibi olur.
 8. Mirasın Paylaşılması: Miras bırakanın malvarlığının mirasçılar arasında paylaşılması işlemidir. Paylaşma işlemi, miras bırakanın vasiyetine uygun olarak veya yasal mirasçılar arasında kanuni paylaşım kurallarına göre yapılır.

Mirasın Bölünmesi Süreci

Mirasın bölünmesi süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Mirasın(Tereke) Belirlenmesi: Mirasın bölünmesi işlemi, öncelikle miras bırakanın malvarlığının(Tereke) tespitiyle başlar. Mirasçılar, miras bırakanın malvarlığındaki varlıkları ve borçları belirlemek için gerekli araştırmaları yaparlar.
 2. Mirastan Feragat veya Kabul: Mirasçılar, miras bırakanın malvarlığına haklarını kullanmak isteyip istemediklerine karar verirler. Mirasçılar, mirastan feragat edebilir veya mirası kabul edebilirler.
 3. Mirasın Paylaşılması: Miras bırakanın malvarlığındaki varlıkların ve borçların belirlenmesi sonrasında, mirasın paylaşılması işlemi gerçekleşir. Paylaşma işlemi, miras bırakanın vasiyeti varsa vasiyetnameye uygun olarak veya yasal mirasçılar arasında kanuni paylaşım kurallarına göre yapılır.

Miras Hukukunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Mirasın bölünmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

 1. Hukuki Danışmanlık Alınması: Mirasın bölünmesi sürecinde, mirasçıların hukuki danışmanlık alması önemlidir. Bir avukattan veya uzman bir miras hukuku danışmanından yardım almak, mirasın adil bir şekilde paylaşılması ve yasal hakların korunması açısından önemlidir.
 2. Vasiyetin Varlığı: Miras bırakanın vasiyeti varsa, mirasçıların bu vasiyete uygun hareket etmeleri gerekir. Ancak vasiyetin yasal sınırlar içinde olması ve yasal mirasçıların haklarına zarar vermemesi önemlidir.
 3. Miras Paylaşımında Uyum: Miras bölünmesi işlemi sırasında mirasçılar arasında uyum ve işbirliği önemlidir. Anlaşmazlıkların çözümü için mümkünse uzlaşma yolu tercih edilmelidir.
 4. Tapu ve Diğer Formalitelerin Tamamlanması: Mirasın bölünmesi işlemi sonrasında, tapu işlemleri ve diğer resmi formalitelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir.

Sonuç

Mirasın bölünmesi süreci, Türk hukukunda belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Mirasçılar, mirasın adil bir şekilde paylaşılması ve yasal haklarının korunması için bu süreci doğru bir şekilde yönetmelidirler. Hukuki danışmanlık almak ve yasal süreçleri doğru bir şekilde takip etmek, mirasın bölünmesi sürecinde önemli adımlardır.